Mamores 2006

Jeroen and Paula in the Mamores

The first week of May 2006, we (Paula and Jeroen) went for a walking holiday to Scotland. We
used our own car for transport in England and Scotland, and we used the ferry from IJmuiden (Amsterdam)
to Newcastle-upon-Tyne.

De eerste week van mei 2006 zijn Paula en Jeroen een weekje naar Schotland geweest voor
een wandelvakantie. We zijn met onze eigen auto naar het Britse eiland gegaan via de boot
IJmuiden – Newcastle.

The goal of our short holiday to introduce Paula to walking in Scotland. It’s Paula first
visit to Scotland, so we take the scenic route from Newcastle to Scotland via Jedburgh. This is
at Carter’s Bar at the English-Scottish border.

Het doel van deze vakantie was om lekker te lopen in Schotland. Voor Paula was het de
eerste keer wandelen met rugzak en alle bepakking. Ook is het haar eerste keer naar Schotland,
dus zijn we even gestopt op de grens.

Our planned route starts in Kinlochleven, but all accomodation in Kinlochleven is occupied,
since there is a motorcross week as well. We stay in this beautiful B&B in Torlundy, some
3 kilometer north of Fort William.

The drive from Newcastle to the Mamores takes quite a while, especially since we accidentilly
chose a bank holiday weekend and traffic is quite busy. We struggle in passing numerous caravans and
motorhomes with our left-hand drive car.

Omdat de reis naar Kinlochleven vanaf Newcastle best lang duurt, hebben we eerst een
overnachting in dit mooie bed&breakfast in Torlundy. Op de achtergrond is Ben Nevis te zien,
de hoogste berg van Engeland en Schotland.

The Mamore trekking

The start of our walking adventure in Kinlochleven. People who have walked the West Highland
Way might recognise this point, just opposite the road of MacDonald Hotel. Out plans are to take it easy
and walk about 10 to 12 km each day and hence take four days for our 40 km trip.

The plan for the first day is to climb one Munro (top of more than 3000ft and with a significant heigth
difference to the surrounding tops), Am Bodach, 1032m elevation, and then walk down to the Water of Nevis for a
place to camp.

Things will soon turn out to be slightly different than it appeared to me on the map…

Dit is het startpunt van onze tocht, vlak tegenover MacDonald Hotel in Kinlochleven. Dit stukje
pad is ook onderdeel van de West Highland Way.

Het idee van deze tocht is om het rustig aan te doen, ongeveer 10 kilometer per dag en niet
teveel klimmen en dalen.

Voor vandaag hadden we 1 top gepland, Am Bodach (1032m) en vervolgens een lange afdaling naar
het Water of Nevis om daar de kamperen.

Het bleek allemaal net iets anders te lopen…

This broad path is also part of the West Highland Way and gives us a chance to warm up for the climb to come.

Dit brede pad is ook onderdeel van de West Highland Way en geeft ons de kans om even lekker
warm te lopen voor de beklimming die volgt

IMG_3604.jpg

The path doesn’t seem to be on the location indicated on my OS Landranger 1:50,000 map and we have to
rely on the GPS to guide us to the correct top via the easiest path.

Het pad dat op onze kaart staat aangegeven blijkt er niet te zijn, of in elk geval op een andere plek.
We vetrouwen op de GPS om toch de goede weg te vinden. De GPS wijst ons deze kant op. We lopen een stuk
zonder pad, maar algauw blijkt de GPS het bij het juiste eind te hebben en vinden we het pad dat op de
kaart staat.

IMG_3605.jpg

Off the main path, we quickly gain heigth…

zodra we pad van de West Highland Way hebben verlaten klimmen we steil omoog

IMG_3614.jpg

Although it’s May, winter was late this year and there still is snow on the medium and higher slopes of the
Mamores.

Hoewel het al mei is, was de winter dit jaar erg laat en ligt er nog steeds sneeuw op de
wat hogere stukken in de Mamores.

IMG_3623.jpg

The weather is rather fresh with a strong wind and low clouds. We finally find a spot without too much
wind and prepare some soup, hartkeks (army biscuits) with cheese and salami and some tea.

Het is vrij frisjes en het waait flink. We hebben wat moeite om een mooie plek te vinden om te eten
maar het uiteindelijk toch. We maken wat soep en thee en eten hartkeks met kaas en salami

IMG_3624.jpg

Thanks the to GPS we rejoined the path that was shown on the map and after gaining some 800m in heigth, we’re
able to over the ridge into the valley of Allt Coire a Mhail. Still, we have to climb some 200 more metres.

We schieten aardig op en hebben hier al zo’n 800 meter geklommen en kijken over de graat het dal van
Allt Coire a Mhail in. We moeten nog iets meer dan 200 meter steigen naar de top van Am Bodach

IMG_3628.jpg

And those last 100 meters are quite hard…

En die laatste meters zijn behoorlijk moeilijk

IMG_3629.jpg

Finally on top of Am Bodach, Paula’s first Munro. Since this is a bank holiday weekend in the UK, a walker
coming from the opposite direction readily takes our photograph.

He also tells us about the infamous “ring of Steall” he’s walking, apparently some 5 Munros chained
into a very long day’s walk. We kind nod and ignore the information. We’re not that mad, we’re only going
down from now on, see, it’s on our map.

This kind Brit mumbles something about the descent we’re embarking on being “quite steep” and there following
two more climbs, including a ridge that’s “rather narrow, but doable”. Again, we kindly nod and ignore his words.

Eindelijk boven op Am Bodach (1032m). Deze berg is een “Munro”, zo worden de 284 hoogste Schotse bergen
genoemd als ze tenminste moeilijk genoeg zijn bevonden. Deze foto is genomen door een andere wandelaar die
van de andere kant omhoog kwam.

Deze wandelaar heeft precies gelopen wat wij nog moeten en vertelt met Brits gevoel voor understatement
dat de afdaling die we krijgen “vrij steil” is en dat we een stuk later een “redelijk smalle” graat moeten
volgen. We interpreteren dit als “het valt allemaal wel mee”…

IMG_3631.jpg

In Holland, we would not call this descent “quite steep”, but “nearly vertical”!

In plaats van “vrij steil” is de afdaling echter “bijna verticaal”!

IMG_3633.jpg

A beautiful view on the tops we still have to do before we can pitch our tent. Following the snowy ridge
from where I stand, we’ll first bag Stob Coire a Chairn (another Munro with 981m and significant elevation),
An Garbhanach (975m, but not enough elevation to be a Munro) and in the centre of the picture An Gearanach (Munro,
982m).

Een mooi uitzicht over de toppen die we vandaag nog moeten lopen voordat we onze tent kunnen opzetten.
Vanaf waar ik sta, volgen we het besneeuwde pad over Stob Coire a Chairn (981m), An Garbhanach (975m, maar geen
losstaande top) en in het midden van de foto An Gearanach (982m).

IMG_3637.jpg

The descent to Stob Coire a Chairn is quite a challenge with the snow and the boulders.

De afdaling van Am Bodach richting Stob Coire a Chairn is een hele uitdaging vanwege de sneeuw en
grote blokken

IMG_3639.jpg

Hands, knees and bottoms are engaged during this descent…

We hebben handen, knieen en billen nodig gehad in deze afdaling…

IMG_3640.jpg

We’re lucky that the snow is really soft and wet, so we sink deeply into it without risking to slide
off the slopes.

We hebben geluk dat de sneeuw lekker zacht en nat is, zodat we er diep in weg zakken zonder al te groot
risico op uitglijden.

IMG_3659.jpg

On top of Stob Coire a Chairn, the sun finally breaks through and we have a proper lunch and siesta.

Bovenop de tweede top van vandaag (Stob Coire a Chairn) breekt de zon eindelijk door en hebben we
een lekkere lunch en een kleine siesta.

IMG_3660.jpg

We nearly err in our route by taking the easy path to Na Gruachaichean, but the GPS points us in the
correct direction of An Garbhanach. Unfortunately over an even more so “quite steep” descent.

Ondanks zorgvuldig op de kaart kijken dalen we af aan de verkeerde kant van de top. De GPS vertelt
ons gelukkig dat het makkelijke pad dat we hebben gekozen niet juist is en we de supersteile afdaling
aan de andere kant moeten hebben om op onze eindbestemming aan te komen.

IMG_3661.jpg

The climb to An Garbhanach has some near vertical bits in it…

Na een steile afdaling volgt de bijna verticale beklimming naar An Garbhanach

IMG_3662.jpg

Where’s that path gone?

Waar is het pad gebleven??

IMG_3663.jpg

Picture taken right towards the sky…

Deze foto is recht omhoog genomen…

IMG_3664.jpg

Again, we seem to have missed the British sense for understatement when the other walkers said “quite narrow”;
it feels more like cord dancing, the slopes going straight down on both sides for about 200 meters.

The view is actually fantastic, but at this moment we cannot be bothered. We want to get down safely!

We beginnen te begrijpen wat de Brit die wee eerder ontmoetten, bedoelde met “vrij smal”… Dit voelt
als koorddansen, de hellingen gaan bijna recht naar beneden voor zo’n 200 meter aan beide kanten.

Het uitzicht is ongelooflijk mooi, maar we kunnn moeilijk foto’s maken. We zijn meer bezig met veilig
weer beneden komen dan met het uitzicht.

IMG_3666.jpg

The ridge is not only narrow, but also obstructed by big rocks that have to be passed on the sides. We
don’t feel really comfortable with our feet dangling above the valley (this is actually an understatement).

Deze graat is niet alleen heel erg smal, maar het pad ligt ook bezaaid met grote rotsblokken, waar
we niet overheen kunnen, maar omheen moeten. Daarbij hangen onze voeten zo nu en dan boven de afgrond en
moeten we ons goed vasthouden aan de rotsen. Gelukkig waait het eventjes niet.

IMG_3667.jpg

The third and last Munro of the day, An Gearanach with 982 meters.

Eindelijk boven op de laatste top van vandaag, An Gearanach met 982 meter.

IMG_3676.jpg

Surprise: we still need to descent some 800 metres to the Water of Nevis. Paula is completely nackered
and her legs won’t carry her much further. The descent takes quite a few hours and we only pitch our tent
after sunset.

Verrassing: we moeten nog ruim 800 meter afdalen naar de rivier. Paula is al erg vermoeid van de
moeilijke en ook enge beklimmingen van vandaag en haar benen willen eigenlijk niet meer. De afdaling
duurt hierdoor erg lang en we komen pas na zonsondergang bij een mogelijk kampeerplaats.

IMG_3679.jpg

The best pitch has already been taken by this duo of a Czech guy (in red fleece), his dog and a Portugese guy.
They work in Scotland and have a weekend off in the mountains. Clearly, the Portugese guy never did this before.

Helaas, het mooiste plekje is al ingenomen door een man uit Tsjechie (rode trui), zijn hond en een man
uit Portugal. Ze werken in Schotland en hebben een weekendje vrij.

IMG_3682.jpg

That night, it rains cats and dogs and it turns out that a) we have pitched our tent on a hollow bit of
ground and b) our tent is no longer waterproof. In other words, my sleeping bag is soaking wet.

Die nacht regent het pijpestelen en het blijkt dat we de tent niet goed hebben opgezet, hij staat
in een soort kommetje. Bovendien is de tent niet langer waterdicht. Met andere woorden, mijn slaapzak is kletsnat
in de ochtend…

IMG_3686.jpg

The Falls of Steall, after which the Ring of Steall has been named. We take a better look at the map
and it turns out that we’ve actually done 3 of the 5 tops on this ring – with full rucksacks…

De waterval van Steall. Het blijkt dat we 3 van de 5 toppen van de Ring van Steall hebben gelopen.
Normaal gesproken een zware tocht, en wij hadden ook nog eens onze volle bepakking bij ons…

IMG_3690.jpg

The map clearly shows bridge, but it turns out to be a wire bridge some 2 metres above the water. Since
rain is pouring down, the steel cables are slippery and we decide to take the safe route through the water.
Our new Czech friend explains that walking barefeet in icecold water is actually a therapy invented in the Czech
republic.

Op de kaart staat duidelijk een brug, maar er blijkt alleen een touwbrug te zijn. Vanwege de regen
zijn de stalen kabels van de brug spekglad en we besluiten om door de rivier de gaan ipv erover.

IMG_3704.jpg

The path along the Water of Nevis is rather soggy for the first 10 kilometers, which makes progress
somewhat slow.

Het pad langs de rivier Water of Nevis is nogal drassig en we schieten niet zo snel op

IMG_3705.jpg

View towards the source of the Water of Nevis.

Uitzicht op de bron van de rivier Water of Nevis

IMG_3712.jpg

Not only did it pour with rain during the night, the higher areas are covered with fresh snow. We decide
to change our plans and no go up into the mountains today, but keep on walking through the glens towards
Kinlochleven. Paula’s legs are quite sore from the long descent of the day before and she is quite happy
to have found a good excuse to avoid unnecessary descents.

Het is duidelijk dat het ’s nachts niet alleen geregend heeft, maar hoger in de bergen ook
flink gesneeuwd. We passen daarom onze plannen aan en gaan niet meer de bergen in zoals gepland. Omdat
de tent ook lek blijkt besluiten we zelfs om door te lopen via het dal naar de auto.

IMG_3717.jpg

A wet day indeed.

Het is weer een regenachtig begin van de dag

IMG_3719.jpg

We’ve passed the source of the Water of Nevis and are walking along Abhainn Rath. At the trees is Luibeg,
the ruin of an old house. From there, we’ll continue south along Loch Eilde Beag and Loch Eilde Mor towards
Kinlochleven.

We zijn inmiddels voorbij de bron van Water of Nevis en lopen nu langs de rivier Abhainn Rath. Bij de
bomen is de ruine van Luibeg, waar we zullen afbuigen door het dal van de meren Loch Eilde Beag en Loch
Eilde Mor in de richting van Kinlochleven.

IMG_3728.jpg

The weather brightens up and we decide to walk the full way towards Kinlochleven and try to find two more
B&Bs instead of hoping for dry nights in our leaky tent.

Het weer wordt beter en het pad breder. We zijn er nu zeker van om door de lopen nar de auto en lekker
in B&B’s gaan overnachting ipv in onze lekke tent

IMG_3731.jpg

The path along the Lochs Eilde is broad and we progress very quickly.

Het pad is breed en we schieten nu flink op

IMG_3734.jpg

IMG_3746.jpg

Loch Leven is visible. Nearly there. When we arrive in Kinlochleven, we will have walked 22km in this day.
Quite an achievement for Paula, who never did a trekking before.

In de verte Loch Leven, we zijn er dus bijna. Als we er zijn hebben ruim 22 kilometer gelopen op deze
dag.

IMG_3747.jpg

Full view of Loch Leven, but Paula also realizes that we’ll still have to descent some 600 metres… Her
legs are already protesting!

We kunnen nu het meer goed zien waar de auto bij staat, maar ook dat we nog zeker 600 meter moeten afdalen in hele korte tijd… Paula’s benen beginnen al te protesteren, de afdaling van gisteren kan ze nog goed voelen!

IMG_3754.jpg

On the left, Am Bodach; in the centre, Stob Coire a Chairn and on the rigth, the top of An Gearanach
can be seen over the ridge towards Na Gruagaichean.

Uitzicht op de toppen van gisteren. Links Am Bodach; in het midden Stob Coire a Chairn en rechts
de top van An Gearanach over de graat richting Na Gruagaichean.

IMG_3755.jpg
Paula’s realising the full severity of the last 400 metre descent towards Kinlochleven. The GPS indicates that
we’re less than a kilometer away and hence the descent averages at 40% or almost 1:2…

Paula realiseert de ernst van deze afdaling. Nog 400 meter dalen in minder dan een kilometer hemelsbreed.
Dat betekent een steigingspercentage van 40% gemiddeld…

IMG_3759.jpg

And indeed…

Het is inderdaad erg steil…

IMG_3764.jpg

A final, well-deserved meal in MacDonald Hotel’s bothy bar

We sluiten ons avontuur af met een welverdiend maal in Macdonald Hotel’s wandelaars bar.

IMG_3765.jpg

Yet another descent!?

Alweer naar beneden?!

The rest of the week

Since we were now back in the civilised world two days early, we had to reschedule our B&Bs and adjust
our plans. We decided to change to staying two nights in our B&B in Ballachulish and two nights in Edinburgh
(was 1 night each in the original plan). The extra day in Ballachulish allowed for some more walking around
Glencoe and the extra day in Edinburgh would allow for more sightseeing and more shopping…

Omdat we nu eerder terug zijn in de bewoonde wereld, moesten we onze B&B’s een beetje wijzigen en
ook de planning aanpassen. Gelukkig lukt dit zonder moeite. We blijven een dagje langer in Ballachulish
bij Glencoe en ook een nacht extra in Edinburgh. Zo kunnen we nog een dagje extra lopen rond Glencoe
en wat meer van de Schotse hoofdstad zien.

IMG_3781.jpg

Paula’s legs were particularly sore after the fierce descent to Kinlochleven. We decided to walk a part of
the West Highland Way through Rannoch Moor in order to stretch the legs and hopefully walk away the soreness.

We parked the car at Victoria Bridge near Inveroran, which is right after the big hill behind Bridge of Orchy
(if you’re familiar with the West Highland Way).

It would prove to be a very, very wet and rather cold day. Paula did not have a lot of fun, being cold and
wet and having sore legs. Nevertheless we walked some 12 km, and got an impression of what sorts of rain
Scotland has to offer.

IMG_3787.jpg

Later that day, we eat in the local pub in Ballachulish and decide to stay for a few drinks. Apparently
it’s football night, since the pub is filled with enthusiastically cheering (and drinking) locals. One of them
insists on taking our picture after spotting our camera. It takes him a few tries to succeed, but the result
is acceptable.

IMG_3793.jpg

On the way to Edinburgh, via the scenic route.

IMG_3799.jpg

In Edinburgh, we embark on an underground tour at Mary King’s Close. This tour shows the life of 17th and
18th century Edinburgh in one of the closes that still exists underneath the city counsil building. When they
build the counsil, they wanted it to be level with the High Street, and therefore chose to build it on top of
the 7-storey old houses of Mary King’s Close and Stuart’s Close. Parts of those houses remained intact under the
current building and still give a good impression of how people used to live there.

Apparently, upper, middle and lower classes were defined by the heigth at which the people could afford
to live in the buildings, the lower storeys being particularly unpleasant to live due to the absence of
sewers.

This is Advocate’s Close, which has been preserved through time.

IMG_3802.jpg

Advocate’s Close from below. The building on the left is the city counsil, somewhere below the building
are still the old houses…

IMG_3805.jpg

Shopping at Jenners.

IMG_3820.jpg

Paula got infected with the hill-walkers virus. We spot a top in Holyrood Park and decide to walk up it.

IMG_3826.jpg

IMG_3829.jpg

IMG_3831.jpg

IMG_3836.jpg

IMG_3837.jpg

IMG_3863.jpg